Produkter

CloverVent KP30 LV

NOK: 23 000,00

 

Produktbeskrivelse

Clovervent varme og kjølepumpe 

 

Nytter uteluft via kanaler til oppvarming eller kjøling av inneluft. Kan òg nyttast til vannbåren golvvarme og forvarme tappevann. Anlegget kan òg settes opp som et eget ventilasjonsanlegg om ein ønsker frisk luft. Eller det kan kombinerest med balansert ventilasjon som Flexit, Villavent, Beam, Systemair osv. 

 

Kan produsere varmt vann i ønsket temperatur mellom 25 til 55grC. Anbefaler Grundfos eller Wilo sirkulasjonspumpe som kan sirkulerer varmt vann til tank, vannbåren golvvarme eller radiatorer. Passer til Oso dobbeltmantla bereder, CTC, Høiaks eller lignende. 

 

Det er ingen utedel på denne varmepumpa. Enkel installasjon og ikkje krav til sertifisert montør. Justerbare driftsparameter som avrimningstid, maks kompressortemperatus osv.

 

Høge virkningsgrader då den kan bruke milde utblåsingsluft frå ventilasjonen. Avgitt effekt er 4,5kW ved strømforbruk 1,2kW. COP (virkingsgrad) på over 4.

 

Det er det miljøvennlige og høgeffiktive arbeidsmedie R-32 som er benytta sammen med elektronisk ekspansjonsventil for nøyaktig regulering av varmepumpe prosessen. Komressor og vifter er turtallsregulert.

 

mak 500m3/timen.

 

Ta kontakt for mer informasjon og bruksområde.

www.clovervent.no